با رعايت چند نكته كليدي هنگام انتخاب كفش سلامتي پاهاي خود را تضمين كنيد:
1-كفشي بخريد كه با فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد.
2-پاها  بطور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين  زمان براي اندازه كردن كفش عصر و پس از غروب آفتاب است.
3- سايز درج شده بروي كفش را ملاك قرار ندهيد چراكه قابل اطمينان نيستند.
4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك اشتباه محض است. هيچگاه يك كفش تنگ را خريداري نكنيد.
5- كف كفش ميبايست محكم و قابل انعطاف باشد و سطح آجداري نيز داشته باشد. خود كفش نيز بايد سبك باشد.
6-  از به پا كردن كفشهاي پاشنه بلند به مدت طولاني خودداري كنيد. كفشهاي  پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را  بدنبال دارند. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند تر نباشد. همچنين  پاشنه هاي عريض تر نسبت به پاشنه هاي نوك تيز و باريك مناسبتر ميباشند.
7-هنگام امتحان كفش توجه داشته باشيد كه پاشنه پاهاي شما نبايد درون كفش بلغزد.
8-  سايز پاهاي شما با افزايش سن، تغيير وزن و يا در دوران بارداري تغيير  ميكند. بنابراين هنگام خريد كفش نو به سايز پاهاي پيشين خود اتكا نكنيد.
9-در اغلب افراد سايز يكي از پاهايشان با پاي ديگر متفاوت ميباشد. بنابراين در انتخاب كفش پاي بزرگتر را ملاك انتخاب قرار دهيد.
10-كفش  اندازه كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا  (معمولا شست پا) و انتهاي كفش حداقل يك سانتي متر فاصله وجود داشته باشد و  شما قادر باشيد انگشتان پاي خود را آزادانه تكان دهيد. همچنين به قوس كف  پا نيز توجه كنيد كه مطابق شكل بايد متناسب با قوس كفش باشد.
11-براي  امتحان كردن كفش حتما بندهاي كفش را بطور كامل ببنديد و سپس بايستيد و چند  قدم راه برويد تا كاملا از اندازه بدن كفش اطمينان حاصل كنيد.
12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و بد فرم ميكند.
13- كفشهاي تخت، لژ دار و يا پاشنه كوتاه هم راحت ترند و هم ايمن تر.
14- در هنگام انتخاب كفش به نوع جورابي كه عادت به پوشيدن داريد نيز توجه كنيد. و هنگام خريد نيز همان جوراب را به پا داشته باشيد.
15- عوارض پوشيدن كفشهاي تنگ شامل: پينه پا، ميخچه، دردهاي مفاصل، درد زانوها و پاشنه پا و خستگي زود رس ميباشد.
16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز سبب ميگردد تا پاها تاول بزنند و فرد از تعادل كافي هنگام راه رفتن برخوردار نباشد.
17- از فروشگاههايي خريد كنيد كه تنوع كفش در آنها بالاست تا محدوديت انتخاب نداشته باشيد.
18-تحت  تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش  تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. اما شما با صبر و حوصله كفش راحت و اندازه  پاهاي خود را انتخاب كنيد.
19-چرم بهترين رويه كفش محسوب ميگردد چراكه مانند پوست تنفس كرده و تهويه دارد.
20-كفشي بخريد كه بتوانيد سايز آن را اندكي تغيير دهيد يعني كفشهاي بند دار و يا سگك دار.
21- آستر و پوشش درون كفش ميبايست نرم، فاقد درز و هر گونه برآمدگي باشد.
22-  شما قادر ميباشيد طبق فرمول زير سايز كفش خود را بدست آوريد. ابتدا  ميبايست طول پاي خود را اندازه گيري كنيد (از نوك بلندترين انگشت پا  (معمولا شست پا) تا پشت پاشنه پا):
سايز كفش=‌]طول پا(سانتي متر)+2 سانتي متر‍[ * 1.5
ايـن فـرمـول سـايـز كـفـش اروپايي را مشخص مي كند كه با سايز كـفشـهاي كشورمان هماهنگي دارد.