کفش در جهان

تاریخچه کفش در ایران

/post-24

مادها نخستین قوم ایرانی بودند که از کفش پوشیدن انها تصاویری در کتیبه ها موجود است.با توجه به نقش برجسته های باقیمانده از مادها در تخت جمشید .کفشهای مادها مانند جوراب است اما معلوم است که جنس انها از چرم بوده و پابندهایی که از شلوارها اویزان است این کفشها روی پاها محکم می شود.پس از انها هخامنشینان به کفش همچون دیگر اجزای لباس اهمیت می دادند و انرا همچون تکه های دیگر لباس به دو بخش اشرافی و معمولی تقسیم بندی کردند.


دوران صنعتی کفش

/post-22

کفاشی در اواسط قرن 18 تجاری شد، زیرا به عنوان یک صنعت کل گسترش یافت. انبارهای بزرگ شروع به ذخیره کفش های تولیدی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک آن منطقه کردند.تا قرن نوزدهم، کفاشی یک صنعت دستی سنتی بود، اما در پایان قرن، این فرآیند تقریباً به طور کامل مکانیزه شده بود و تولید در کارخانه‌های بزرگ انجام می‌شد. علیرغم دستاوردهای اقتصادی آشکار تولید انبوه، سیستم کارخانه بدون تمایز فردی که کفاش سنتی قادر به ارائه آن بود، کفش تولید کرد