پا

چه کفشی مناسب است؟

/post-7

حتما شنیده‌اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این باور  بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر وضعیت سلامت بخش‌هایی از بدن است و  نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال، انسان آرامش داشته‌باشد. برای  انتخاب کفش باید راحتی و سلامت پا را حتما در نظر گرفت.پس برای انتخاب کفش  مناسب باید مواردذیل را در نظر بگیریم: