تریخ کفش ایران

کفش در تاریخ فرهنگ و فولکلور جهان

/post-23

به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تمدن بشری، کفش ها به فرهنگ، فولکلور و هنر ما راه پیدا کرده اند. یک قافیه محبوب قرن هجدهم برای مهد کودک، پیرزنی بود که با کفش زندگی می کرد. این داستان در مورد پیرزنی است که در یک کفش با تعداد زیادی بچه زندگی می کند. در سال 1948، ماهلون هاینز، یک فروشنده کفش در هالام، پنسیلوانیا، یک خانه واقعی به شکل یک چکمه کار به عنوان نوعی تبلیغات ساخت. خانه کفش هاینس تا زمان مرگ او در سال 1962 به تازه ازدواج کرده ها و افراد مسن اجاره داده شد. از آن زمان به عنوان یک بستنی فروشی، یک تختخواب و صبحانه و یک موزه خدمت کرده است. هنوز هم پابرجاست و یکی از جاذبه های کنار جاده ای محبوب است.